• Nieuwe fractievoorzitter bij VVD Culemborg.

  Om de vacante positie op te vullen na het onverwachte en abrupte opstappen en afsplitsing van de fractievoorzitter VVD Culemborg, hebben de zittende fractieleden Kees de Raad, Peter Bos, en JanPeter Roefs vicefractievoorzitter Han Braam unaniem gekozen als fractievoorzitter. Kees de Raad zal de positie van vicefractievoorzitter overnemen. In een gezamenlijke vergadering met de VVD-wethouder Huub van Oorschot is er verder kort stil gestaan bij de uitkomst van het democratisch proces van de interne VVD verkiezing voor lijsttrekker en waar na verlies van de stemming een afsplitsing plaatsvond. Het huidige beleid en de steun aan de coalitie is en blijft wat de VVD Culemborg betreft evenals in voorgaande jaren onveranderd. De VVD-fractie en -wethouder zullen ook in de nieuwe samenstelling vol vertrouwen met iedereen en met name de inwoners van onze stad, samenwerken. Lees verder

 • Infoavond met 2de kamerlid Hayke Veldman, 29 september in de Gelderlandfabriek.

  Infoavond met 2de kamerlid Hayke Veldman, 29 september in de Gelderlandfabriek. Lees verder

 • Tour de Kamerleden

  De campagne voor maart 2017 staat op het punt van beginnen. Op 26 augustus heeft Mark Rutte aangegeven door te willen als onze lijsttrekker en ook de presentatie van het verkiezingsprogramma is in aantocht. Graag geeft het landelijk campagneteam onze leden en vrijwilligers nu eerst de gelegenheid om hun mening te geven over de aankomende landelijke campagne, maar ook over zaken zoals de nieuwe partijstructuur en de huidige politieke zaken. Lees verder

 • Afscheid speech

  Afscheid speech door VVD wethouder Huub van Oorschot voor vertrekkend burgemeester Roland van Schelven Lees verder

 • Van Mogelijkheden naar Keuzes ; de huisvesting van 1200 asielzoekers.

  Sinds het begin van dit jaar is de gemeenteraad van Culemborg in gesprek, met elkaar en met u over de mogelijkheden voor en van Culemborg in het vluchtelingen vraagstuk. Met de nieuwe opdracht is dat niet langer vrijblijvend maar moeten keuzes gemaakt worden. Keuzes voor de opdracht tot opvang van 1.200 vluchtelingen met 10 gemeenten in de Regio Rivierenland. Lees verder

 • Statushouders en vluchtelingen wij praten u graag bij.

  Regio Rivierenland, waar Culemborg met 9 andere gemeente deel van uitmaakt is gevraagd 1200 vluchtelingen op te vangen, naast de bestaande opvang van statushouders. De VVD praat u graag bij op onze extra STADSBORREL op vrijdag 10 juni vanaf 20.00 uur over deze laatste ontwikkelingen en horen graag uw mening voor het raadsdebat over opvang van statushouders, AZC en noodopvang. Als u zich via han.braam@vvd-culemborg.nl aanmeldt bent u welkom om met ons over dit onderwerp van gedachten te wisselen en sturen wij u een persoonlijke uitnodiging. Lees verder

 • Verbinden

  Raadspraat column door Jan Peter Roefs -- Verbinden Lees verder

 • Redichemse Waard

  © Hans Richter

  Ijsvogels in de Redichemsewaard Lees verder

 • Er valt wat te kiezen

  Raadspraat column van februari 2016 Lees verder

 • Standpunt VVD Vluchtelingen gesprek Culemborg

  Het VVD standpunt naar aanleiding van Wethouder Fouad Sidali's aankondiging dat de tijd is gekomen dat het college van burgemeester en wethouders in gesprek gaat met de stad over de opvang van vluchtelingen en statushouders. Lees verder

 • Nieuwjaarsreceptie 2016!

  © Virgil

  Nieuwjaarsreceptie / borrel 2016! Lees verder

 • Begroten en Plannen

  Begroten en Plannen Het college is nu een jaar aan het werk en dat is goed te merken. Zaken worden voortvarend opgepakt, dat is prettig en belangrijk. Financieel zullen wij ongetwijfeld nog een paar jaar op onze tellen moeten passen maar de VVD is blij dat we een sluitende begroting kunnen presenteren zonder lastenverhoging voor onze burgers. Het is voor de VVD zaak om op koers te blijven en op tegenslag te blijven anticiperen. Lees verder

 • VVD Inloop Begroting 2016

  Inloop Begroting vragen uur Maandag 26 oktober 2015 Stadhuis Oude Vismarkt 4 (tegenover de HEMA) Inloop vanaf 18.30 Begroting vragen uur van 19.00 tot 20.00 uur Lees verder

 • Opvang in de regio is de enige echte oplossing

  Opvang in de regio is de enige echte oplossing Beelden zeggen vaak meer dan 1000 woorden. De afgelopen tijd hebben we te vaak schokkende beelden gezien van migranten die naar Europa proberen te komen. Kinderen en volwassenen die kansloos verdrinken in de Middellandse Zee of stikken in een vrachtwagen. Beelden die je niet loslaten. Maar dit soort beelden zijn niet nieuw, ze zijn er al jaren. Lees verder

 • Raadspraat Stad en Regio

  samenwerken is niet samengaan Lees verder

 • 21 januari besluit nieuwbouw Parijsch, Masterplan 2.0

  14 januari − Tijdens het openbare spreekuur van donderdag 14 januari 2016 zal de VVD 2 amendementen en 1 motie indienen met betrekking tot de nieuwbouw in Parijsch Lees verder

 • In Memoriam Carel Dieperink

  02 december − In Memoriam Carel Dieperink Lees verder

 • De vreedzame meerderheid

  02 december − De vreedzame meerderheid Lees verder

 • Algemene Leden Vergadering

  31 oktober − Het bestuur van de VVD afdeling Culemborg nodigt u uit tot het bijwonen van een ledenvergadering. Het betreft hier de jaarlijkse najaarsvergadering, waarbij u, als lid, de mogelijkheid hebt om een introducé uit te nodigen. Lees verder

 • Raadpleging inwoners Actieplan Binnenstad Culemborg.

  28 oktober − In het kader van de stadsvisie is er in de maanden juli t/m september 2015 een enquête uitgezet via een speciale website en schriftelijk in de Binnenstad van Culemborg. Het resultaat was zeer positief, 800 ingevulde enquêteformulieren met 500 ideeën. Lees verder