Nieuws

 • Koers

  Naar aanleiding van het persbericht over mijn lijsttrekkerschap kreeg ik van verschillende mensen de vraag wat mijn speerpunten zijn voor de nieuwe raadsperiode. Lees verder

 • Braam toch nog een keer lijsttrekker van VVD Culemborg

  Han Braam is dinsdagavond herkozen als lijsttrekker van VVD Culemborg voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Braam zou aanvankelijk plaatsmaken voor een ander gezicht maar deze moest vanwege privéomstandigheden ter elfderuren afhaken. Lees verder

 • Wonen op Pavijen mogelijk maken, maar niet ten koste van Culemborgse banen.

  Met de recente besluiten van de Gemeenteraad en het College wordt nu eindelijk serieus werk gemaakt van verder onderzoek naar een bestemmingsplanwijziging voor (een gedeelte van) bedrijventerrein Pavijen. Dit om de bouw van dringend noodzakelijke woningen in Nederland mogelijk te maken. ... Lees verder

 • VVD ondernemersbijeenkomst Pavijen op 23 juni 2021

  VVD Culemborg nodigt de ondernemers op Pavijen uit voor: VVD ondernemersbijeenkomst Pavijen, Woensdag 23 juni, 20:00 – 22:00 uur, ETC Design Center Europe (Randweg 20, Culemborg) Lees verder

 • In memoriam

  06 februari − Vandaag hebben wij het verdrietige nieuws ontvangen dat ons collega raadslid en vriend Thijs Heemskerk is overleden. Thijs kennen wij als een eigenzinnig mens en een bijzonder goede debater, met grote kennis van dossiers. Thijs wist als geen ander hoe de rollen in het politieke spel waren en hoe hij het Regelement van Orde moest hanteren om zijn punt kracht bij te zetten. Zijn kenmerkende inbreng, scherpe vragen, zorgvuldig gekozen woorden en eerlijke gedachten zullen we gaan missen in de Culemborgse Raadszaal en in onze onderlinge gesprekken. Ook persoonlijk hadden diverse fractieleden een goede band met Thijs. Zo werd hij vaak thuisgebracht na een raadsbijeenkomst, was er tijd voor een gezamenlijke maaltijd of een koffie ochtend. Onze fracties zaten letterlijk en figuurlijk naast elkaar, en steunden elkaar daar waar nodig. Wij gaan onze buurman en vriend missen! Alhoewel ogenschijnlijk de VVD en de SP op punten anders dachten was het welzijn van Culemborg en de Culemborgers dat wat ons lokaal verbindt met goede persoonlijke verhoudingen. Het vroegtijdig wegvallen van deze betrokken Culemborger en raadslid wordt zwaar gevoeld. De VVD Culemborg wenst de familie Heemskerk en naasten van Thijs heel veel sterkte bij het verlies. Lees verder

 • De VVD over het tweede windpark

  31 januari − Het tweede windpark van Culemborg blijft een heet onderwerp. SRC TV nodigde Heinrich van Doorn uit om te praten over het tweede windmolenpark. Caroline interviewde hem en het interview zie je in deze opname. Lees verder

 • Culemborgers laat je horen over het plan voor het tweede windpark!

  11 januari − VVD Culemborg nodigt alle Culemborgers uit om op 19 januari a.s. hun kijk op het plan voor een tweede windpark in Culemborg te delen. Tijdens een online Teams bijeenkomst zal de VVD Culemborg haar visie geven op het plan dat voorligt. We zijn heel benieuwd naar jouw/ uw visie! Er is voldoende ruimte om vragen te stellen, eventuele zorgen te uiten en argumenten te delen. Lees verder

 • Storm

  08 december − Het besluit van het College van B&W (gevormd door GroenLinks, D66, Culemborg van Nu en PvdA) van eind oktober om in te stemmen met voorontwerp bestemmingsplan voor een tweede windpark heeft een storm van reacties los gemaakt in onze gemeente. Een voorontwerp bestemmingsplan van initiatiefnemers Eneco en Windwinning Culemborg dat de plaatsing voorziet van 6 nieuwe windmolens (met een maximum van 9) met een ashoogte tussen de 155-180 meter en een tiphoogte (maximale hoogte) van 232 tot 270 meter. Deze nieuwe molens komen aanvullend op de al bestaande 3 molens. Lees verder

 • Zet Culemborg op 1

  26 november − Op 16 maart 2022 gaat Culemborg naar de stembus voor het kiezen van een (nieuw) stadsbestuur. Een stadsbestuur dat bestaat uit 21 rechtstreeks gekozen volks vertegenwoordigende raadsleden afkomstig van de deelnemende politieke partijen. Lees verder

 • Fase 3 Vervolg – Het tegenvoorstel van de VVD Culemborg

  14 november − Inmiddels is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) bekend. Een groot rapport waarin binnen de bestaande mogelijkheden is gekeken naar verkeersoplossingen, met een gebrek aan echte vernieuwingen. Een van de oplossingen die in het GVVP met bijbehorend raadsvoorstel wordt geopperd voor directe besluitvorming, is het afsluiten van de Vianense Poort. Voor de VVD Culemborg is dit onbegrijpelijk. Lees verder

 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Fase 3

  04 november − Je bent gewend van ons dat wij altijd graag de stad in gaan om belangrijke onderwerpen met jou, de Culemborger, te bespreken. Zo hebben wij al meerdere bijeenkomsten en gesprekken met jullie gevoerd omtrent het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Helaas zitten we in een bijzondere periode door het corona-virus waardoor wij niet de stad in kunnen gaan zoals normaal, maar we willen jullie natuurlijk wel op de hoogte houden over dit belangrijke plan én jullie mening horen. Vandaar dat wij jullie graag online meenemen in het GVVP. Fase 1 en 2 zijn reeds besproken, dus op naar de laatste, fase 3. Lees verder

 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Fase 2

  04 november − Je bent gewend van ons dat wij altijd graag de stad in gaan om belangrijke onderwerpen met jou, de Culemborger, te bespreken. Zo hebben wij al meerdere bijeenkomsten en gesprekken met jullie gevoerd omtrent het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Helaas zitten we in een bijzondere periode door het corona-virus waardoor wij niet de stad in kunnen gaan zoals normaal, maar we willen jullie natuurlijk wel op de hoogte houden over dit belangrijke plan én jullie mening horen. Vandaar dat wij jullie de komende tijd graag nog even meenemen langs de tijdlijn van het GVVP. Fase 1 is reeds besproken, dus op naar fase 2. Lees verder

 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Fase 1

  04 november − Je bent gewend van ons dat wij altijd graag de stad in gaan om belangrijke onderwerpen met jou, de Culemborger, te bespreken. Zo hebben wij al meerdere bijeenkomsten en gesprekken met jullie gevoerd omtrent het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Helaas zitten we in een bijzondere periode door het corona-virus waardoor wij niet de stad in kunnen gaan zoals normaal, maar we willen jullie natuurlijk wel op de hoogte houden over dit belangrijke plan én jullie mening horen. Vandaar dat wij jullie de komende tijd graag nog even meenemen langs de tijdlijn van het GVVP. Lees verder

 • Van Vuurwerkvrij Zone naar Vuurwerk Zone

  16 oktober − We leven in vrijheid en het inperken van vrijheden moet alleen beperkt worden als er ook daadwerkelijk reden en aanleiding toe is. In Culemborg gaan we van de vrijheid om vuurwerk af te steken, met vuurwerkvrijezones, naar een totaal verbod, met vuurwerkzones waar het College van B&W bepaald waar jij vuurwerk afsteekt in Culemborg. Dan doen we in het nieuwe APV. Lees verder

 • Waarom wij in de politiek zitten? Wordt lid en doe mee!

  20 september − De VVD Culemborg bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Daarvoor komen we graag in contact met Culemborgers die de mouwen willen opstropen in plaats van roepen langs de zijlijn, meedoen als (kandidaat) gemeenteraadslid, commissielid of bestuurslid om Culemborg #1sterkculemborg te maken. Lees verder

 • Kies voor doen

  11 september − Wat kies jij? Vianensepport open of dicht? Binnenstad autoluw of auto vrij? Betaald parkeren wel of niet? Gemeentelijke samenwerken of herindeling? Ruimere openingstijden horeca of niet? Betuttelen of een vangnet bieden? Wegkijken of handhaven? Meer of minder regels? Lees verder

 • Start VVD Culemborg fractievergaderingen

  06 september − Beste Culemborger Het nieuwe politieke jaar begint weer en de commissie en raadsvergaderingen beginnen vanaf 17 september. Ook gaan we weer beginnen met de VVD Culemborg fractievergaderingen. Lees verder

 • Digitale Miljoenennotadag

  02 september − Op de eerste digitale versie van de Miljoenennotadag, zaterdagochtend 19 september om 10.00 uur, wil minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes graag met jou in gesprek. Interesse of wil je hier of over de VVD meer weten? Stuur ons een berichtje ! Lees verder

 • ZOMER BIJEENKOMST Thematisch Netwerk Liberaal MKB ZZP

  03 augustus − Liberaal MKB ZZP nodigt u, ondernemers én politici, met veel plezier uit voor de zomerbijeenkomst van ons netwerk, op het Landgoed ’t Stroot te Enschede van een onzer leden. Bij uitstek een van de mooiste locaties van Nederland voor een bijeenkomst én borrel, om samen te reflecteren op de impact van de afgelopen periode. We willen dieper ingaan op vraagstukken die momenteel leven. Lees verder

 • Het is maar waar je voor kiest….

  03 juni − Bezuinigen is niet iets waar je “zomaar” voor kiest, bezuinigingen zijn noodzakelijk om inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Bezuinigen is keuzes maken wat wel, wat niet en wat minder kan. Moeilijke en pijnlijke keuzes die altijd inwoners en ondernemers/bedrijven raken. Lees verder