Opvang in de regio is de enige echte oplossing

Beelden zeggen vaak meer dan 1000 woorden. De afgelopen tijd hebben we te vaak schokkende beelden gezien van migranten die naar Europa proberen te komen. Kinderen en volwassenen die kansloos verdrinken in de Middellandse Zee of stikken in een vrachtwagen. Beelden die je niet loslaten. Maar dit soort beelden zijn niet nieuw, ze zijn er al jaren. Daarom heeft de VVD afgelopen maart een plan gepresenteerd om deze mensonterende ellende te voorkomen, een plan dat de problemen bij de bron aanpakt. De kern van het plan is dat we echte vluchtelingen in de eigen regio opvangen. Daar in de regio bieden we een veilige plek, met als consequentie dat er in Europa voor deze mensen geen asielprocedures meer nodig zijn. Daarmee bieden we echte vluchtelingen veiligheid en dammen we de toenemende migratiestroom richting Europa, richting Nederland, in.

Het VVD-plan werd toen door bijna alle partijen in de Tweede Kamer snel terzijde geschoven. Termen als opportunistisch, schaamteloos en moreel onaanvaardbaar vielen de VVD ten deel. Maar iedereen wist dat de gevolgen van het falend Europees migratiebeleid ons zouden blijven achtervolgen. Want met het huidige migratiebeleid blijven migranten geld betalen aan mensensmokkelaars om in een wrak bootje te stappen waarvan het maar de vraag is of het de overkant haalt. Een overtocht die vaak gruwelijk mis gaat. Misschien raakten de beelden ons toen nog niet zo hard als de foto die ons de laatste week allemaal heeft bezig gehouden. Maar de taferelen waren daarmee niet minder mensonterend en de onderliggende problemen niet minder schrijnend. Daarom wilde en wil de VVD een oplossing voor de duizenden, de honderdduizenden, nee, de miljóenen mensen die níet op een foto staan.

Alle partijen in de Kamer zullen deze schrijnende situaties willen voorkomen. Er was de afgelopen weken veel emotie te zien. Het is te hopen dat die emotie er toe leidt dat nu ook de wil ontstaat om tot een echte oplossing te komen. Daarom is de VVD tevreden over de brief van het kabinet. Daarin staat klip en klaar dat er duurzame opvang van asielzoekers in de eigen regio moet komen. Wanneer een veilige opvang wordt geboden die asielzoekers ook perspectief biedt – op zorg, op onderwijs voor hun kinderen – is opvang in Europa niet meer nodig. Het kabinet is duidelijk, in dat geval kan er in Europa dus geen asiel meer worden aangevraagd. Recht op bescherming is niet langer gelijk aan het recht op asiel.

Hiermee vernietigen we het bedrijfsmodel van de mensensmokkelaars. Een bedrijfsmodel dat drijft op de mogelijkheid om in Europa een asielaanvraag te doen. Omdat die mogelijkheid wordt weggenomen, heeft het voor migranten geen zin meer om in een wrak bootje te stappen. Als ze het toch zouden