Zet Culemborg op 1

Op 16 maart 2022 gaat Culemborg naar de stembus voor het kiezen van een (nieuw) stadsbestuur. Een stadsbestuur dat bestaat uit 21 rechtstreeks gekozen volks vertegenwoordigende raadsleden afkomstig van de deelnemende politieke partijen.

Om tot raadslid te worden gekozen, dient een belangstellende kandidaat aan een aantal voorwaarden te voldoen. Je moet achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Wil je als raadslid worden geïnstalleerd dan moet je wonen in de gemeente waar je raadslid wordt. Het is in Nederland ook voor mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogelijk deel uit te maken van een gemeenteraad. Voor inwoners met een nationaliteit vallend buiten de Europese Unie moet je minstens vijf jaar achter elkaar in Nederland hebben gewoond. Inwoners met een nationaliteit vallend binnen de Europese Unie kunnen eerder al kandidaat zijn.

De meest gebruikelijke manier om raadslid te worden is door je aan te melden bij een politieke partij in jouw gemeente. De meeste partijen hebben een kandidatencommissie die vervolgens bepaalt aan de hand van vereiste competenties, beschikbare tijd en (noodzakelijke) opleidingen of jij geschikt bent voor een plek op de lijst voor die partij en zo ja, welke plek.

Voor de VVD Culemborg sluit de kandidaatstellingsperiode op 1 september 2021. Omdat aan kandidaten diverse eisen qua (noodzakelijke) opleidingen wordt gesteld zal een vanaf januari 2021 een opleidingstraject beginnen. 


Wil jij hierover meer weten of over het raadswerk in Culemborg en wil jij je als raadslid voor onze prachtige stad inzetten?

Neem dan contact met ons op, liefst voor 31 december 2020.

Zet cookies aan om de video te tonen.