Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Fase 3

Je bent gewend van ons dat wij altijd graag de stad in gaan om belangrijke onderwerpen met jou, de Culemborger, te bespreken. Zo hebben wij al meerdere bijeenkomsten en gesprekken met jullie gevoerd omtrent het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Helaas zitten we in een bijzondere periode door het corona-virus waardoor wij niet de stad in kunnen gaan zoals normaal, maar we willen jullie natuurlijk wel op de hoogte houden over dit belangrijke plan én jullie mening horen. Vandaar dat wij jullie graag online meenemen in het GVVP. Fase 1 en 2 zijn reeds besproken, dus op naar de laatste, fase 3.

Fase 3

Inmiddels zitten we op dit moment midden in fase 3: we gaan definitief besluiten wat de oplossingen voor de knelpunten zijn en het GVVP vaststellen in de gemeenteraad. Over ongeveer een week zullen wij hiervoor de stukken krijgen en dan zien we wat de wethouder aan ons voor gaat stellen. Gezien wij ons tot nu toe niet hebben kunnen vinden in het plan, kijken we erg uit naar deze stukken en staan wij startklaar om onze inbreng hierop te kunnen leveren. Wij blijven ons inzetten voor een bereikbare stad voor alle modaliteiten.

In deze fase is wederom een online enquête uitgezet over de Culemborgers, ditmaal om te vragen voor welke verkeerssituatie een grote oplossing als eerste de voorkeur had. Hierbij was de keuze tussen het autovrij maken van de Vianense Poort, het herinrichten van de Weidsteeg op het punt met de Dr. Hockesingel en het aanpassen van de rotonde op de Beethovenlaan (KWC). Uit deze enquête kwamen de Weidsteeg en de Beethovenlaan het sterkst naar voren. Ook stuit de maatregel bij de Vianense Poort op de meeste weerstand. Wij hopen dat de wethouder hier gehoor aan geeft door voor de Vianense Poort een andere oplossing te vinden. De uitkomsten van de enquête vind je hier.

Verder volgt de VVD Culemborg natuurlijk ook het laatste nieuws. Er is onlangs in de Tweede Kamer de motie aangenomen waardoor 30km/u leidend wordt in de bebouwde kom. Deze motie vindt u hier.

Omdat er nog geen kamerbrief is geweest van de minister, is het nog niet duidelijk wat de gevolgen van deze motie zijn. Daar hebben wij vragen over gesteld aan het College, onder andere of het wel verstandig is om nu het GVVP aan te nemen terwijl we in afwachting zijn van de regels van het Rijk. We wachten nu af of dit aanleiding is om het GVVP uit te stellen.

Zodra de beantwoording van deze vragen en de plannen van het GVVP bekend zijn delen wij deze graag met jullie, horen jullie onze standpunten, en natuurlijk horen wij ook heel graag jullie mening! Jouw mening telt en wij nemen deze altijd mee in onze fractievergaderingen. Je kunt mailen naar amy.vanderlee@vvd-culemborg.nl bijvoorbeeld met jouw standpunten, maar ook als je mee zou willen praten in een fractievergadering ben je van harte welkom. Wij vergaderen op dit moment online via Skype.