Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Fase 2

Je bent gewend van ons dat wij altijd graag de stad in gaan om belangrijke onderwerpen met jou, de Culemborger, te bespreken. Zo hebben wij al meerdere bijeenkomsten en gesprekken met jullie gevoerd omtrent het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Helaas zitten we in een bijzondere periode door het corona-virus waardoor wij niet de stad in kunnen gaan zoals normaal, maar we willen jullie natuurlijk wel op de hoogte houden over dit belangrijke plan én jullie mening horen. Vandaar dat wij jullie de komende tijd graag nog even meenemen langs de tijdlijn van het GVVP. Fase 1 is reeds besproken, dus op naar fase 2.

Fase 2

In de vorige fase is de basis opgesteld van het GVVP. De volgende stap die is gemaakt is het maken van netwerkkaarten. Deze netwerkkaarten zijn gemaakt van de verschillende verkeersstromen, zoals vrachtverkeer en fietsers. Zo wordt duidelijk op welke routes verschillende stromen elkaar tegenkomen, waardoor er meer verkeersdrukte en onveiligheid kan ontstaan.

Deze kaarten zijn voorgesteld aan de gemeenteraad in een commissievergadering. In deze commissievergadering heeft de Culemborgse VVD aangegeven niet blij te zijn met deze netwerkkaarten. Veilige toegang voor verschillende modaliteiten is niet terug te zien, de focus ligt alleen bij het langzame verkeer en niet op het verkeer als geheel. We misten vernieuwing, er wordt slechts op bestaande wegen doorgezet en niet doorgepakt op echte vernieuwingen. Wij hebben onze zorgen geuit over het volgende:

 • Het ontbreken van een ontsluitingsweg in West-Culemborg (nieuwe wijken Parijsch).
 • Verouderde verkeerstellingen.
 • Geen toekomstbestendig plan, er wordt weinig gesproken over nieuwe ontwikkelingen in de toekomst zoals snelle e-bikes en zelfrijdende auto’s.
 • Doorgang bij Ovonde is de enige spoorse onderdoorgang voor autoverkeer in de netwerkkaarten. De Vianense Poort gaat een richting op waarbij deze afgesloten wordt voor autoverkeer. Dit maakt de binnenstad uitermate slecht bereikbaar per auto vanuit West Culemborg. Ook zijn er plannen voor nieuwe onderdoorgangen voor alleen fietsverkeer, maar voor snel verkeer blijft dit achter.
 • De parkeerring is geen ring meer, maar één lange weg. Hierdoor verhoogd de druk op de Oostersingel ontzettend, omdat het verkeer hierop heen en terug moet.
 • De dijken zouden niet ingericht moeten worden als fietsroute, maar bereikbaar en veilig ingericht moeten worden voor alle modaliteiten, zodat alle Culemborgers kunnen genieten van de prachtige Uiterwaarden.
 • Tot slot zagen wij dat in de wensroute voor het vrachtverkeer geen Otto van Reesweg en Kannonnenpoort opgenomen was. Dit is een must, omdat vrachtverkeer de Kanonnenpoort nodig heeft om de achterkant van de binnenstad te bereiken. Wij zijn zeer verheugd dat dit wel is opgenomen in de uiteindelijke kaarten.


De VVD Culemborg heeft zich dus wederom ingezet voor een bereikbare stad voor alle modaliteiten met veiligheid voorop. Wij zijn blij dat er ingezet wordt op veiligheid en bereikbaarheid van het Openbaar Vervoer, maar helaas wordt daarbij het snellere verkeer compleet buiten beschouwing gelaten. Het voorstel is op dit moment in stemming geweest. Wij hebben hierop tegen gestemd. 


 De gemeenteraad besloot het volgende:

 • Duurzaamheid
 • Veilige en comfortabele fiets- en voetgangersroutes
 • Bereikbaarheid van het Openbare Vervoer
 • Liever 1 grote maatregel dan meerdere kleine


Hierna gingen wij op naar fase 3


Bijlage:

Dit zijn de uiteindelijke netwerkkaarten geworden