Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Fase 1

Je bent gewend van ons dat wij altijd graag de stad in gaan om belangrijke onderwerpen met jou, de Culemborger, te bespreken. Zo hebben wij al meerdere bijeenkomsten en gesprekken met jullie gevoerd omtrent het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Helaas zitten we in een bijzondere periode door het corona-virus waardoor wij niet de stad in kunnen gaan zoals normaal, maar we willen jullie natuurlijk wel op de hoogte houden over dit belangrijke plan én jullie mening horen. Vandaar dat wij jullie de komende tijd graag nog even meenemen langs de tijdlijn van het GVVP.

Fase 1

Al sinds 2018 zijn wij bezig met het opstellen van het nieuwe GVVP, als gemeente, als gemeenteraad en een klankbordgroep.

In de eerste fase is er een inventarisatie gemaakt van de knelpunten die Culemborgers in Culemborg tegen komen. Wellicht heb jij meegedaan aan deze inventarisatie door jouw kansen en knelpunten online aan te geven op een kaart van Culemborg. Verder is er ook gekeken naar trends en ontwikkelingen die het verkeer door zal gaan maken. Er kwamen meerdere knelpunten uit deze inventarisatie, te weten:

 • De spoorse doorsnijdingen: dit zijn onderdoorgangen onder het spoor door, de Tunnelweg, de Vianense Poort en de Kanonnenpoort.
 • De Routes van oost naar west: dit zijn veelgebruikte routes door verkeer waar problemen werden ervaren. Dit is de route van het centrum, naar de Jan van Riebeeckstraat, naar de Prijsseweg en de route van de Weidsteeg, Stationssingel, Tunnelweg en de Wethouder Schoutenweg.
 • Kruispunten: Tot slot werden er nog drie kruispunten benoemd als knelpunt: de ovonde, Weidsteeg met Dr. Hockesingel en de Rotonde Rijksstraatweg/Beethovenlaan/Meerlaan/Lanxmeersestraat, beter bekend als de rotonde voor het KWC.

Deze knelpuntenkaart is hier te vinden.

De knelpunten zijn mee naar de raad gegaan en als VVD hebben wij hard ingezet op een bereikbare, veilige stad voor alle mobiliteiten. Ondanks onze inzet besloot de gemeenteraad tot het verbeteren van verbindingen voor alleen het langzaam verkeer, voor fietsers en voetgangers, op de volgende plekken:

 • route Parijsch – centrum Culemborg (via Vianense Poort)
 • route Stationssingel – Weidsteeg (tot komgrens)
 • nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers station
 • rotonde Rijksstraatweg – Meerlaan - Beethovenlaan
 • Otto van Reesweg
 • Oostersingel
 • Parallelweg oost
 • Route Tunnelweg

Ook is er besloten tot het stimuleren van Openbaar Vervoer en fietsgebruik met de volgende specifieke aandachtspunten:

 • route scholieren (Melkbruggetje en Zeedijk)
 • Beusichemsedijk/Goilberdingerdijk
 • toegankelijkheid voetgangersnetwerk
 • huidig netwerk Openbaar Vervoer in stand houden
 • beperken overlast bevoorrading (met name rondom centrum)
 • instellen parkeerroutes centrum

Ook is er extra aandacht gevraagd voor het verbeteren van verkeersveiligheid, iets waar de VVD natuurlijk recht achter staat.

In alle gevallen heeft de VVD Culemborg ingezet op een bereikbaar Culemborg voor alle mobiliteiten met daarbij veiligheid als meest belangrijke punt. Wij zien dit bijvoorbeeld voor ons door gescheiden autowegen en fietspaden te plaatsen, met toegankelijke stoepen die ook fijn bereikbaar zijn voor mindervaliden. Ook de parkeerroutes ronden het centrum dragen daaraan bij.

Een extra zorg die wij voor het GVVP hebben aangekaart, is het ontbreken van zeer recente verkeerstellingen waarop nu trends en plannen gemaakt gaan worden. 

Deze uitkomsten zijn meegegaan naar fase 2 van het GVVP, waar we jullie in een volgende blog graag weer over bijpraten.