vVcCrR 1 ; Culemborg vrijstad, wijstad of zijstad

Het is fijn wonen in Culemborg volgens een recente Facebook post van onze burgervader; mooie omgeving, goede scholen, fijne mensen. Aantrekkelijk voor de Maastrichtenaar, Utrechter of Leidenaar die graag naar de vrijstad willen komen. Maar voor de jonge Culemborger is er niets betaalbaars.

De gemeenteraad heeft afgelopen jaar zeven moties ingediend, die gaan over betaalbaar wonen en huren. Sommigen zelfs afgeraden vanwege overbodigheid (blijft raar fenomeen). De behoefte is duidelijk, nu nog actie. In alle nieuwe plannen vanuit het altijd goed luisterende gemeentebestuur zal betaalbaar wonen nu wel de rode draad zijn?

Afgelopen week zowaar drie onderwerpen waarin er kansen zijn om hieraan richting te geven. Grondbeleid, bestemmingsplan voormalige Oranje Nassauschool (ONS) aan de Rosa Manusstraat, werksessie spoorzone. 

De aanpak van ons college is een herkenbare: we leveren ons over aan externe adviseurs/ontwikkelaars en wachten af. Met als resultaat een paar, 6 ton kostende, appartementen in de Rosa Manusstraat, daar waar betaalbare - circulaire !- appartementen de bedoeling was. Verder geen woord over iets betaalbaars. Oh ja toch in de informatienotitie parkeernormen nota: wat we Tiny houses noemen in Culemborg zijn geen Tiny Houses maar worden kleine woningen (wie begrijpt het nog).

Gelukkig is er nog inventiviteit de Raad. In het grondbeleid de mogelijkheid opnemen voor erfpacht. Het lijkt een ouderwetse maatregel, maar met drie voordelen die in deze tijd interessant zijn: lagere woningprijzen want je koopt de grond niet, structurele inkomsten voor de gemeente, beperkt maar blijvend invloed op de inrichting van je stad. Ook bestemmingsplan spoorzone zou zo toegepast kunnen worden dat er betaalbare woningen kunnen komen. 

Nu maar hopen dat ons bestuur invulling weet te geven aan zoveel creativiteit, zodat we gaan bouwen voor onze burgers en niet alleen voor hullie aan de overkant.