Geen Schone Schijn; Raadsakkoord Stopt

De Culemborgse VVD heeft besloten niet verder te gaan met het raadsakkoord. Als initiatiefnemer voor een raadsakkoord een grote stap die niet licht genomen is. In de algemene ledenvergadering is in overleg met de leden gebleken dat een mogelijke oppositierol unanieme steun krijgt.

Geen Schone Schijn; Raadsakkoord Stopt

 

De Culemborgse VVD heeft besloten niet verder te gaan met het raadsakkoord. Als initiatiefnemer voor een raadsakkoord een grote stap die niet licht genomen is. In de algemene ledenvergadering is in overleg met de leden gebleken dat een mogelijke oppositierol unanieme steun krijgt.

 

Raadsakkoord

Een raadsakkoord is voor de VVD samen afspraken maken, waarover je het eens bent én waar je het niet over eens bent. Om vervolgens samen te besturen. Een bestuursvernieuwing die recht doet aan de verschillende meningen en keuzes in een versplinterd politiek landschap. Waar vanuit gelijkwaardigheid en consensus wordt gezocht om te proberen recht te doen aan minderheidsstandpunten. Kortom een praktische en vernieuwende vertaling van de verkiezingsuitslag van 21 maart waarbij niet één partij alleen de allergrootste is.

 

Collegevorming

Daarbij past dan niet dat er uiteindelijk één partij beslist/het voortouw neemt over het te vormen college van wethouders. De VVD, met 4 zetels en samen met GroenLinks de grootste partij, vindt dat een college van wethouders door de héle raad gesteund moet worden en niet een verkapt coaltie-bestuur moet zijn. Dat is niet de bestuurlijke vernieuwing die de gemeente nodig heeft om de stad effectief te kunnen besturen.  

 

Daarom heeft de VVD Culemborg veel gesprekken gevoerd, goed geluisterd en uiteindelijk een compromis-voorstel voorgelegd om tot een keuze uit 6 (bekende) wethouder kandidaten te komen. Dit op een gedeelde basis van transparantie, vertrouwen, kwaliteit en recht doen aan de verkiezingsuitslag.

 

In dit voorstel zouden 4 wethouders, ieder gesteund door 5 raadsleden, aan de raad worden voorgedragen als wethouder. Omdat geen één partij 5 zetels heeft zal dat betekenen dat ieder lid van de raad invloed kan hebben op zijn of haar bestuurlijke vertegenwoordiging. Dit voorstel ontving steun en gehoor van verschillende fracties.

 

Helaas hebben de partijen die een krappe meerderheid vormen en naar elkaar al eerder een voorkeur hebben uitgesproken dit terzijde geschoven. De VVD fractie heeft daarom op maandag 14 mei de gesprekken verlaten en zich bezonnen op de ontstane situatie.

 

“Een raadsakkoord betekent voor ons een nieuwe werkwijze met bijbehorende bestuurlijke vernieuwing. Uit de formatie-avond met de raad op 14 mei is echter gebleken dat een krappe meerderheid wil dat 1 partij het voortouw neemt tot collegevorming. Dit is in onze ogen echt ouderwetse coalitievorming en doet dit de kans op bestuurlijke vernieuwing met een raadsbreed gesteund college te niet. Dit strookt niet met onze visie en daarmee doen we onze stemmers en leden, die ons verhaal steunden, geen recht.” aldus de VVD-fractie. Zij voegt daaraan toe dat zij echter wel voldoende alternatieven heeft geboden voor bestuurlijke vernieuwing. Hier werd bewust geen ruimte aan geboden, ondanks dat deze alternatieven bij verschillende fracties gehoor en steun ontvingen.

 

Krachtig & Constructief

De Culemborgse VVD handelt op basis van respect en vertrouwen met de andere partijen, daarbij vinden wij het wel van belang dat iedere partij zich sterk maakt voor datgene wat de kiezers is verteld en beloofd. De huidige procesgang doet hier volgens ons geen recht aan.

 

De VVD Culemborg stopt met dit proces en betreurt het dat een open akkoord met alle partijen en de stad in haar gehele diversiteit blijkbaar op dit moment niet lukt.

 

De VVD wenst de andere partijen wijsheid en een rechte rug bij het verdere coalitie-proces toe.

 

Graag gaat de VVD Fractie op vrijdag 29 juni met Culemborgers het gesprek aan met u over een gezamenlijke bijdrage om Culemborg liberaal te houden de aankomende 4 jaar.  Van 20.00 tot 22.00 uur bent van harte welkom als onze gast bij No.23 (Tollenstraat 23, Culemborg).