Standpunt Redichemsewaard

Benieuwd wat de VVD van de ontwikkelingen in de Redichemse Waard vindt?

De VVD is tegen slibstort, vóór behoud van de erfpacht en tegen ongewenste economische ontwikkelingen.

De VVD is echter niet tegen ontwikkeling van het gebied zelf! Wij willen voor de Culemborgse inwoners een mooie kleinschalige recreatieplas waar ongelimiteerd gerecreëerd, gezeild, gezwommen, gedoken, gevist en gewandeld kan worden.

Dus wat de VVD betreft geen bouwput, slibstortplaats, afgesloten privaat terrein of allerlei andere ontwikkelingen die niet ten goede komen aan Culemborg, nu of in de toekomst.

Dit hebben Albert Jager en Jan-Peter Roefs op woensdag 30 januari in een gesprek aan het collectief de Redichemse Waard duidelijk gemaakt.