Informatiebericht GR2018

Met de start van het politiek jaar 2017 - 2018 met daarin de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft de Culemborgse VVD ledenvergadering voor de zomervakantie keuzes gemaakt.

Met de start van het politiek jaar 2017 - 2018 met daarin de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft de Culemborgse VVD ledenvergadering voor de zomervakantie keuzes gemaakt.

Met Han Braam als lijsttrekker wordt een zichtbaarder liberale koers dichter bij alle Culemborgers ingezet. Een koers die liberaal zal zijn, maar waar zorg om elkaar en leefbaarheid met elkaar centraal zullen staan ; “ een ondernemende en groene stad met een prettige en veilige woonomgeving”.

Diezelfde ledenvergadering heeft een eerste aantal voorlopige kandidaten vastgesteld voor de verkiezingen van maart 2018. Samen met deze eerste voorlopige kandidaten gaan wij in gesprek en aan de slag om kwalitatief inhoud te blijven geven aan 1sterkculemborg.

Wilt u mee doen met dit nieuwe sterk lokale VVD geluid en mogelijk als raadslid en volksvertegenwoordiger Culemborg op koers houden? Het is nog mogelijk u zelf aan te melden tot zondag 1 oktober 2017. Meer informatie vindt u op https://culemborg.vvd.nl/.

Na 8 jaar wethouder te zijn geweest heeft Huub van Oorschot aan gegeven niet voor een nieuwe periode kandidaat te zijn.

In een veranderend politiek veld en met betrokken inwoners met initiatieven past  een meer eigentijdse aanpak voor ons stadsbestuur.  De VVD wil graag met alle partijen in gesprek om na te gaan of na 21 maart 2018 een zgn. Raadsakkoord is te vormen. Dus  geen coalitie – oppositie meer,  maar één raad met een gezamenlijk college.

Hier hoort voor ons ook een andere wijze van invulling van het wethouderschap bij en wij willen dit samen met de andere partijen nader onderzoeken en bespreken.

Met onze (voorlopige) kandidaat-volksvertegenwoordigers heeft de VVD vertrouwen om ook naar de toekomst toe weer vol inzetbaar te zijn voor 1sterkculemborg.

We rekenen op uw steun en stem !

 

Leden bij de VVD hebben zeggenschap over lokale keuzes, dus lid worden loont voor Culemborg!

Meld u aan op https://www.vvd.nl/word-lid/