Nieuwe fractievoorzitter bij VVD Culemborg.

Om de vacante positie op te vullen na het onverwachte en abrupte opstappen en afsplitsing van de fractievoorzitter VVD Culemborg, hebben de zittende fractieleden Kees de Raad, Peter Bos, en JanPeter Roefs vicefractievoorzitter Han Braam unaniem gekozen als fractievoorzitter. Kees de Raad zal de positie van vicefractievoorzitter overnemen. In een gezamenlijke vergadering met de VVD-wethouder Huub van Oorschot is er verder kort stil gestaan bij de uitkomst van het democratisch proces van de interne VVD verkiezing voor lijsttrekker en waar na verlies van de stemming een afsplitsing plaatsvond. Het huidige beleid en de steun aan de coalitie is en blijft wat de VVD Culemborg betreft evenals in voorgaande jaren onveranderd. De VVD-fractie en -wethouder zullen ook in de nieuwe samenstelling vol vertrouwen met iedereen en met name de inwoners van onze stad, samenwerken.