Er valt wat te kiezen

Er valt wat te kiezen

Raadspraat, schrijven over een (actueel ) onderwerp dat speelt. Ik zou zeggen kies er maar één uit.

Allereerst hadden we vorige week het stadsgesprek over vluchtelingen. Wat  we wat mij betreft  vooral niet gaan doen is nood- & crisis opvang en/of een AZC.  Over wat we wel  voor vluchtelingen gaan doen, nl de opvang van statushouders, hoeven we wat mij betreft niet lang te praten.  Al jarenlang vangt Culemborg “erkende” vluchtelingen, met een (tijdelijke) verblijfsvergunning, de zgn statushouders, op. Dat doen en blijven we doen. Wel maak ik daar de kanttekening bij dat er zo min mogelijk verdringing op de woonmarkt moet ontstaan.

Kan ook over de plannen in het stationsgebied  schrijven, waardoor een fout in de landelijke procedure het bestemmingsplan is afgewezen.  Ik hoop dat ontwikkeling van het stationsgebied, met de verplaatsing van AH, snel wordt opgepakt, met een andere procedure  en (ver)beter(d) plan doorgaat.

Dan is er ook nog het besluit over Parijsch, waar VVD en bewoners andere wensen hebben t.a.v. het verkeer. Wat mij betreft hele duidelijke en met feiten onderbouwde wensen. We gaan het 3 maart bij de besluitvorming zien.

Of de sluimerende discussie over hoeveel sociale woningbouw er op Parijsch moet komen. Wat mij betreft zou het vooral over het ‘scheefwonen’ moeten gaan. ‘Scheefwonen’ wil zeggen dat mensen met een (te) hoog inkomen, sociale woningen te lang bezet houden en de doorstroom blokkeren .

Maar het referendum van 6 april over het associatie verdrag met de Oekraïne is ook een onderwerp om op in te gaan. Moet dit referendum nu inhoudelijke worden beoordeeld of is het “tijd” om de ondemocratisch trekjes van de Europese Unie aan de kaak te stellen?

Ik ga 6 april in ieder geval  stemmen en ik hoop u ook.  Want door uw stem te laten horen kunt u lokaal, nationaal en Europees beleid beïnvloeden. Moet u natuurlijk wel het goede hokje rood maken

Wilt u meer weten? Op Facebook ieder week een overzicht.

Han Braam

VVD raadslid

Han.braam@vvd-culemborg.nl