Standpunt VVD Vluchtelingen gesprek Culemborg

De gemeente Culemborg huisvest ieder jaar een aantal mensen die een verblijfstatus hebben gekregen waarmee ze voor een aantal jaren in Nederland mogen verblijven, maar nog geen woonruimte hebben. Niet alleen Culemborg doet dat, iedere gemeente in Nederland draagt daar zijn steentje aan bij. Deze "statushouders" verblijven in AZC's tot er een geschikte woonruimte voor hen gevonden is. De ruimte in de AZC's is op dit moment hard nodig om vluchtelingen op te vangen. Van gemeenten wordt daarom gevraagd om meer huizen vrij maken om statushouders te huisvesten. Op die manier komen er voldoende plekken vrij in de bestaande AZC's om nieuwe vluchtelingen op te kunnen vangen. Daarnaast is de gemeente geïnteresseerd in uw mening over de bijdrage die wij kunnen leveren in nood- of crisisopvang.

Als VVD willen wij keurig voldoen aan de vraag van de overheid en die hoeveelheid statushouders huisvesten die wij moeten huisvesten. Wij willen er zeker van zijn dat dit niet ten koste gaat van inwoners die al lang op de wachtlijst staan voor een woning. Gelukkig heeft minister Blok de wet gewijzigd waardoor statushouders niet langer automatisch voorrang op de sociale woningmarkt krijgen. Ook wil de VVD deze nieuwe Culemborgers verspreid over de stad huisvesten. Veel mensen bij elkaar die nog moeten inburgeren is een potentieel risico en geeft onrust. De VVD is geen voorstander van nood- en crisisopvang in onze stad, daar hebben wij op dit moment geen geschikte plek voor. Hoe denkt u er over? Laat uw stem horen en meldt u aan!


http://culemborgsecourant.nl/lokaal/gesprekken-met-inwoners-over-vluchtelingen-88967