Kees de Raad

Kees is 68 jaar en zit al 13 jaar in de gemeenteraad. Hij woont al zijn hele leven op de boerderij in het buitengebied van Culemborg en is naast zijn gemeenteraadswerk actief voor wijkvereniging 't Veld. Kees spreekt de taal van het buitengebied: er wordt niet om zaken heen gedraaid.

 "Ik doe al mijn hele leven aan participatie. In het buitengebied zijn wij gewend om onderwerpen die spelen samen aan te pakken. De energietransitie is daar een voorbeeld van: het is inmiddels een feit en windmolens horen daar bij, maar de omwonenden moeten er geen last van hebben. Samen kun je een oplossing vinden. De communicatie van de gemeente met de inwoners kan beter. Het is belangrijk dat inwoners in een eerder stadium worden betrokken bij plannen zodat er nog inspraak kan zijn in de besluitvorming. Een van de belangrijke punten voor de komende vier jaar is de ontsluiting van Culemborg. Er komen veel nieuwe woningen bij, dan moet er ook gezorgd worden voor een goede doorstroming van het verkeer de stad in en uit. Daar blijf ik voor vechten."

 Kees houdt niet van een verborgen agenda. Eerlijkheid, openheid en ondernemerschap is wat je krijgt.