Amy van der Lee

Amy is 21 jaar, studeert bestuurskunde aan de Universiteit Tilburg en is in haar vrije tijd bij haar paard te vinden.  "De VVD-kernwaarden vrijheid, veiligheid en gelijkwaardigheid zijn voor mij heel belangrijk. De overheid is er om daarvoor te zorgen, zonder te beperken. Dus wat mij betreft worden er zo min mogelijk regels opgelegd, en gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen."

"Culemborg is een mooie stad waar het leuk leven is en waar veel verschillende mensen wonen. Over het algemeen gaat dat heel goed en daar kunnen we trots op zijn. Juist in een tijd waar iedereen op internet zit, is een ontmoetingsplaats heel belangrijk, of dat nu in de binnenstad is, in de spoorzone of in Parijsch. In Culemborg zijn veel initiatieven die daar aan bijdragen, zoals bijvoorbeeld het Glazen Huis van Café de Mart. Dat moet door de gemeente gekoesterd worden. En er mogen best meer leuke plekken en meer gezelligheid komen, voor ouderen én voor jongeren. Bereikbaarheid en doorstroming zijn ook belangrijke punten en dat geldt voor àl het verkeer, voor nu en in de toekomst."

Amy wil een jonger geluid gaan vertegenwoordigen in de raad. Om jongeren meer te betrekken bij de lokale politiek geeft zij ook lessen maatschappijleer op de middelbare scholen in Culemborg. Die ideeën  neemt zij graag mee de raad in.