Han Braam

Fractievoorzitter Han (51) is raadslid sinds 2014. Eerst als zoon van een beroepsmilitair en later zelf als stuurman en nautisch expert heeft hij de hele wereld over gereisd en is nu aangemeerd in Culemborg. Han is fractievoorzitter maar voor hem draait het om het team: “Je moet het samen doen en de gemeente, dat ben je zelf. Het besturen van de stad gaat over ons allemaal”.

"Vrijheid is het allermooiste dat er is, maar daar hoort solidariteit bij. Bij de VVD vind ik dat het meest terug. Je hoeft niet hetzelfde te denken, maar het is wel belangrijk om naar elkaar te luisteren. Die verschillen maken ons kleurrijk, ook in de VVD. In Culemborg streven we naar sociale cohesie, maar het lukt niet altijd goed om ook met elkaar in contact te komen. Er is lang nagedacht over hoe dat beter moet, en het is nu de hoogste tijd om te gaan doen. Dat betekent niet alleen investeren in van A naar B komen, maar oog te hebben voor een veranderende samenleving. Een s amenleving waar de afstanden tussen buren en wijken onderling groter lijken te worden en een gevoel van sociale onveiligheid dreigt te gaan overheersen. Allerlei figuren die niet met de gegeven vrijheden om kunnen gaan en daardoor het veiligheidsgevoel van anderen aantasten, zullen moeten voelen dat wij als gemeenschap dat niet pikken.

Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk, mensen moeten zelf hun broek opkunnen houden. Maar bij een oneerlijke achterstand, zoals bij laaggeletterdheid, ontstaat er sociale onrust. De bestrijding daarvan is een van onze speerpunten."

 Als fractievoorzitter heeft Han een coördinerende rol en wil hij er voor  zorgen dat dingen gebeuren, dat kansen gezien én gepakt worden. Samen met  andere partijen wil hij werken aan transparantie en een breed gedragen raadsakkoord waar de burgers recht mee gedaan wordt